Vaš pristup, kao i korišćenje našeg internet sajta podleže uslovima korišćenja i važećim zakonskim propisima koje uređuju ovu oblast. Kao potencijalne kupce privrednog društva sa ograničenom odgovornošću „Hera svet d.o.o Beograd“, Vas ovim putem obaveštavamo kako će se Vaši lični podaci koristiti i obrađivati. Ukoliko ne prihvatate uslove korišćenja, molimo Vas da napustite internet sajt.

Vaša upotreba internet sajta

Sadržaj dostupan na ovom internet sajtu može sadržati netačne podatke ili štamparske greške. Promene na internet sajtu se mogu napraviti periodično u bilo kom trenutku i bez obaveštenja. „Hera svet d.o.o Beograd“ ne garantuje da će internet sajt funkcionisati bez prekida ili grešaka, da će nedostaci biti blagovremeno ispravljani kao ni da će informacije biti blagovremeno ažurirane.

Rukovođenje podacima

Podaci koje ćemo obrađivati su podaci koje nam Vi dostavite ukoliko ste zainteresovani za naše proizvode, podaci koje ćemo obrađivati su: ime i prezime, e-mail adresa, broj telefona i grad (mesto boravka).

Način korišćenja podataka

Podaci koje nam dostavite koristiće se kroz prikupljanje, razvrstavanje, uvid, beleženje.

Ostale informacije

Vaši podaci će se obrađivati i čuvati sve dok nas ne obavestite da više ne želite da primate naša obaveštenja.

Pristup Vašim podacima imaće samo zaposleni koji treba da budu upoznati sa Vašim podacima o ličnosti i to samo u obimu koji je neophodan za obavljanje njihovih dužnosti.

Vaši podaci će biti tretirani kao jako poverljive informacije, sve informacije će biti zaštićene u skladu sa Zakonom.

Izmene ovih uslova korišćenja

„Hera svet d.o.o Beograd“ zadržava pravo da ažurira ove uslove korišćenja u bilo kom trenutku. Ukoliko dođe do izmena, bićete obavezani novim uslovima korišćenja, iz tog razloga povremeno posećujte ovu stranicu.

Upotreba kolačića (Cookies)

Kao i većina sajtova danas, naš sajt koristi “kolačiće” (u nastavku Cookie). Cookie predstavlja tekstualnu datoteku koju Vaš Internet pretraživač čuva na Vašem računaru i koji pomažu da se identifikujete na web sajtovima prilikom kasnijih poseta. Ukoliko želite  da prestanete da ih koristite, možete ih jednostavno ručno obrisati. Za ove procedure pogledajte dokumentaciju ili Help/Pomoć sekciju Vašeg browser-a. Za potrebe statističke analize posećenosti i optimizaciju našeg oglašavanja na internetu preko servisa Google Analytics i Google Ads. Detalji o ovim servisima kao i o mogućnostima Vašeg podešavanja se mogu pogledati na sledećim linkovima: