Garancija

OPŠTI USLOVI GARANCIJE

Garancioni rok proizvoda počinje od dana njegove kupovine, definisan računom, fakturom ili drugim dokumentom o plaćanju.

Garantni rok počinje od datuma preuzimanja kolica, i on iznosi 60 (šezdeset) meseci na metalnu konstrukciju osim ako nije posebno naznačeno drugačije i na točkove u trajanju od 12 (dvanaest) meseci. Ukoliko kvar ne bude otklonjen u roku od 15 (petnaest) radnih dana od dana prijema uređaja na servis, obavezujemo se da ćemo neispravan uređaj na zahtev kupca zameniti sa ispravnim, a ako u tom trenutku on nije tržišno raspoloživ, zamena će se izvršiti za neka adekvatna kolica uz razliku u ceni po važećem cenovniku. Boravak uređaja na servisu, kao i ugradnja delova utiče na dužinu garancije i za vreme provedeno u servisu će se produžiti.
Da bi se garancija prihvatila obavezno je u servisu priložiti i original račun:

  • kontakt servisa na mail (račun i slika oštećenja)
  • kontakt servisa putem telefona
  • dostava kolica u servis

Garancija ne važi u sledećim slučajevima:

  •  ako se kupac nije pridržavao  preporuka o upotrebi proizvoda
  •  ako je kupac nestručno ili nebrižljivo postupao sa proizvodom
  •  ako je proizvod servisirala neovlašćena osoba